ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-10.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ขอเชิญบุคลากรสังกัดภาควิชา คลินิก หน่วยงานส่งตัวแทนมารับ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน M-Dent ฟรี จำนวนคนละ 1 หลอด
ได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2562 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

 

เวลา : 8.30-16.00 น. (ในเวลาทำการ)
สถานที่ : ณ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment