ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด

วันเวลาที่สมัครเข้ารับการสรรหา : ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม

 

วันเวลาที่ลงคะแนนสรรหา : วันที่ 4 ธันวาคม 2562
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  เวลา : 07.30 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณระเบียงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา : 08.00 – 14.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment