ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment