ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

Link QR CODE : https://drive.google.com/file/d/1QeU-msqociVxAS8wHQfYvs5AdG8WkseT/view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment