ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

 

วันเวลาที่แจ้งความประสงค์ลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า : ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 – ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. เท่านั้น
สถานที่ : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี)

 

วันเวลาที่ลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า : วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (50 ปี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment