ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

 

การคัดเลือก D-T-M-U Brand Ambassador เพื่อเป็นบุคลากรต้นแบบประจำ Core Value คณะฯ ผู้ได้รับคัดเลือก
จะได้โล่ D-T-M-U Brand Ambassador พร้อมการประกวดชุดแต่งกายใน Theme “ถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์ ฉันอยากจะเป็น…..”
เพื่อชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย จำนวน 2 รางวัล (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment