ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่ส่งความคิดเห็น : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
คัดเลือกและประกาศผล : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ในโครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการและผู้ช่วยอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

สามารถส่งความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ : https://forms.gle/4kHK9HQDoCg2NfxUA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment