ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

สามารถส่งไฟล์รูปทาง E-mail : nawapon.hat@mahidol.ac.th
หรือที่ หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment