ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

แจ้งความประสงค์ได้ที่ Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/
หรือ : https://muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php

 

สามารถยื่นเบิกสวัสดิการในระบบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป (ใบเสร็จที่เบิกออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment