ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม ดังนี้

ใบลงทะเบียน
หนังสือขอเข้าร่วมประชุมไม่ถือเป็นวันลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment