ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ

 

การแปรงฟันผู้สูงอายุ
Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การแปรงฟัน/

 

การดูแลฟันเทียม
Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การดูแลฟันเทียมผู้สูงอายุ/

 

การบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า
Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การบริหารผู้สูงอายุ/

 

การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยติดเตียง
Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/การดูแลผู้ป่วยติดเตียง/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment