ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เสนอชื่อนายกสโมสร และ ผู้ตรวจสอบบัญชี

วันเวลาที่เสนอรายชื่อ : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ หน้าสำนักงาน ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

วันเวลาที่เสนอรายชื่อ : วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ข้างศูนย์อาหาร M-dent คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment