ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : University of Malaya

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.15 – 18.30 น.
สถานที่ : University of Malaya (UM), Kuala Lumpur, Malaysia

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR CODE : https://umconference.um.edu.my/ICDSECD2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment