ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 9 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย กรุณาแจ้งรายชื่อมาที่ หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โทร.7634, 7641, 7642

(ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562  เพื่อจัดทำหนังสือรับรอง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment