ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารทั่วไป

ตามช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 : ผ่านในระบบ INTRANET ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกเมนู…[ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ]

ช่องทางที่ 2 : ล็อกอินผ่าน MU-WiFi ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วสแกน QR CODE

Link QR CODE : http://10.3.101.129/intranet/faculty-commitee-meeting/

ติดต่อสอบถาม : งานบริหารทั่วไป โทร.02-200-7561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment