ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

 

รูปแบบที่ 1 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสายรหัส พร้อมฟังดนตรีสด จากชมรมดนตรีสากล
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 – 303 ชั้น 3 (ส่วนหลัง), ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5

 

รูปแบบที่ 2 ท่องเที่ยวถนนเจริญกรุง MRT สามยอด และอื่นๆ ตามอัธยาศัย
(โดยมีรถไปส่งจากคณะฯ *ไม่มีรถรับกลับ)

 

ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage : อาจารย์ที่ปรึกษา DENT MU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment