ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารสถานที่

 

ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

1. จองใช้ห้องประชุม ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน
โทรศัพท์จองห้องประชุมได้ที่เบอร์ 7568

 

2. จองใช้ห้องประชุม เดือนธันวาคม เป็นต้นไป
จองด้วยโปรแกรมตัวใหม่ โดยจะเปิดระบบวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้ที่ QR Code หรืออินทราเน็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment