ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่รับสมัคร : ณ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

วันที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 3 ตุลาคม 2562

 

สำหรับบุคลากรสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
เวลา : 08.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ โถงชั้น 1 ข้างศูนย์อาหาร M-Dent อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สำหรับบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร วิทยาเขตศาลายา
เวลา : 09.00 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องสำนักงานทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment