ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : ณ สนามกีฬากรมสารวัตรทหารบก

วันที่รับสมัคร : สมัครก่อนวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวนจำกัดเพียง 6 ทีมเท่านั้น

สมัครด้วยตนเองได้ที่ : คุณภาวิณี  วินพิชัย โทร.7638

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment