ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น.

เวลาลงทะเบียน : เวลา 16.00 – 17.30 น. มาลงทะเบียนหลังเวลา 17.30 น. ไม่มีสิทธิลงชื่อชิงรางวัล

สถานที่ : ณ สนามกีฬากรมสารวัตรทหารบก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment