ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรมและโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment