ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ลงทะเบียนได้ที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โทร.7642 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment