ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 -12.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment