ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 กันยายน 2562
สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา,
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment