ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (พญาไท)

 

รับผู้ใหญ่ 1500 ราย
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.30 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด
เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

รับเด็ก 200 ราย
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.00 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด
เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

 

รับผู้ใหญ่ 350 ราย
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.45 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด
เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 12.00 น.

 

รับเด็ก 50 ราย
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 06.45 น. – จนกว่าบัตรคิวจะหมด
เริ่มรับการรักษา เวลา 08.00 – 12.00 น.

หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment