ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 – 20.30 น.

สถานที่ : The Southeast Asia Music Museum, College of Music, Salaya Campus

วันที่ลงทะเบียน:  ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2562

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://smartedu.mahidol.ac.th/muinternight/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment