ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment