ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ QR Code : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO4Fgyv_MW-ruSITPMWBOCSXJS3IKwSCntE-uftkVV_QPz6g/viewform

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลา : 07.30 – 16.00 น.

 

สถานที่ : จังหวัดนครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment