ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกทันตกรรมหัตถการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เปิดให้บริการในวันเวลา : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น. (นอกเวลาราชการ) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เริ่มเปิดให้บริการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้า/ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สถานที่ : คลินิกทันตกรรมหัตถการ ชั้น 5 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.02-200-7666

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment