ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

โดยสามารถเข้าโปรแกรมได้ที่ QR Code : https://muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php
(Username/Password เดียวกันกับที่ใช้เข้า Internet ของมหาวิทยาลัย)

 

ระยะเวลา : ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment