ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลาลงทะเบียน : เวลา 07.00 – 07.30 น.

 

สถานที่ลงทะเบียน : ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน QR Code : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2019/08/pdf-20190820.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment