ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า

 

นักศึกษาทันตแพทย์สามารถลงสมัครได้ที่ตัวแทนชั้นปี คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา ติดต่อที่ ณัฐดนัย 0982834453

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment