ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

สมัครผ่าน QR Code : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1JdumObTyB6V0IFlmGehq-WGnoMb6CDOpzw0p3rreVcKbfQ/closedform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment