ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment