ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ : วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น.

และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT (ช่อง 11) เวลา 13.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment