ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ทาง : QR Code ได้ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
หรือเว็บไซต์ https://dt.mahidol.ac.th/th/สภาอาจารย์/
ในหัวข้อ การประชุมสภาอาจารย์พบบุคลากรประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment