ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment