ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment