ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

สมัครเข้าร่วมประกวด ได้ที่ Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgp1Njw4V09SqmywXIN9dMijobDR3OeUGKpvaKpdtXD4NMsg/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment