ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.50 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment