ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่รับสมัคร : วันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สมัครได้ที่ : สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา

 

วันเวลาที่ลงคะแนนเลือกตั้ง : วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 07.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ ส่วนงานที่ท่านสังกัด

 

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download แบบฟอร์มใบสมัคร : http://www.senate.mahidol.ac.th/vote2019.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment