ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาจารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment