ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.45 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ ศูนย์กีฬา อาคารพรีคลินิก ชั้น 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment