ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :  หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : ณ ห้อง A6 และ A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment