ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562
สถานที่ : ณ Kunming Kai Wan Plaza International Hotel, Kunming, Yunnan, China

 

Deadline of Abstract Submission : วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
Deadline for Early Registration : วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 

สามารถส่ง Abstract ได้ที่ : http://idcmr2019.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment