ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment