ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

คณะกรรมการสวัสดิการ คัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน 12 คน ประกาศผลผู้เข้ารอบ: วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผู้เข้ารับคัดเลือก 12 คน ขึ้นเวทีประกวดบนเวที : วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.45-15.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

Link QR CODE รายละเอียดการประกวดร้องเพลง “The Voice วันแม่” : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2019/07/voice2019.pdf

Link QR CODE ส่งคลิปเสียงผ่าน line : http://line.naver.jp/ti/p/MLd-RrQOzR#~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment