ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

วันที่เริ่มงาน : วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ติดต่อลงทะเบียนที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โทร.02-200-7642

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/2FME4nD หรือสแกนทาง QR Code

ดาวน์โหลด : หนังสือขอให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมไม่ถือเป็นวันลา

 

รับจำนวนจำกัด : จำนวน 250 ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment