บริเวณที่ตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ : ณ ด้านหน้าคลินิกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment