ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment